نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال(فلش پوینت) دستی کلیولند

Additional Info

  • مدل: ncl 120
  • استاندارد: ASTM D92, EN 22592, ISO 2592, IP 36, DIN 51376 , ISIRI 198

جهت تعیین نقطه اشتغال

دارای هیتر برقی

رگلاتور پلکانی دما بصورت دستی

کنترل شعله بصورت دستی

ساخت کمپانی Normalab فرانسه