نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

ویسکوبال Hoppler

Additional Info

  • مدل: KF30
  • استاندارد: DIN 53015

دارای محدوده ویسکوزیته ۵/۰ تا ۲ سانتی پوآز

دقت اندازه گیری ۵/۰٪ تا ۲٪ با توجه به نوع توپ

قطر توپ: ۱۱ الی ۸۱/۱۵ میلی متر

طول فضای آزمایش: ۱۰۰ میلی لیتر

محدوده دمایی آزمایش: ۶۰- الی ۱۵۰ درجه سانتی گراد

حجم لوله آزمایش: ۴۰ میلی لیتر

ابعاد: ۱۸۰*۲۲۰*۳۳۰ میلی متر

ساخت کمپانی Brookfield آمریکا