نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تقطیر دستی

Additional Info

  • مدل: ndi basic
  • استاندارد: ASTM D86, ASTM D850, ASTM D1078, ISO 3405, IP 123, IP 195, DIN 51571, NFM 07002 , ISIRI 6261

دارای المنت گرمایشی ۱۰۰۰ واتی

کندانسور دستی تنظیم درجه حرارت حمام
نظارت تصویری از حجم مقطر

ساخت کمپانی Normalab فرانسه