نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اتصال فیلتر سرد اتوماتیک

Additional Info

  • مدل: ntl 450
  • استاندارد: IP 309, ISO 116, ASTM D6371

دستگاه تعیین نقطه اتصال فیلتر سرد اتوماتیک

روش استاندارد تست نقطه اتصال فیلتر سرد سوخت های دیزل و حرارتی
تشخیص توسط سلول های نوری خاص
امکان استفاده از یک شیب خنک کننده برنامه ریزی شده
امکان اتصال سریع در هد اندازه گیری
تجسم از زمان مکیدن و زمان آزاد کردن نمونه
دسترسی آسان به پارامترهای نگهداری توسط نرم افزار
تنظیم خلاء الکترونیکی با سرعت 15 L برساعت
اتصال از کامپیوتر های خارجی با کابل اترنت
با ذخیره سازی ۲۰۰ داده

ساخت کمپانی Normalab فرانسه