نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه انجماد بنزن

Additional Info

  • مدل: 2340
  • استاندارد: ASTM D852

دستگاه تعیین نقطه انجماد بنزن

شامل: 1 فنجان حمام خنک کننده، ، 1 لوله 25* ۱۵۰ میلیمتر، 1 لوله داخلی لوله 15* ۱۵۰ میلیمتر، پروب ها، سیم مخلوط در فولاد ضد زنگ Ø1 میلیمتر
این دستگاه غیر الکتریکی است

ساخت کمپانی SDM ایتالیا