نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

ویسکوبال Hoppler

Additional Info

  • مدل: Viscoball
  • استاندارد: DIN 53015 , ISO 12058

جهت تعیین ویسکوزیته گازها و سیالات نیوتنی شفاف

دارای۶ عدد توپ ضد زنگ، دماسنج کنترلc ˚(to 26۱-(، ابزارپاک کننده، ورق کالیبراسیون، دفترچه راهنما

ساخت کمپانی Fungilab اسپانیا