نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaque

Additional Info

  • مدل: CANNON-Fenske Opaque
  • استاندارد: ASTM D445 , ISO 3104 , ASTM D2170

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaque

در سایزهای 25 تا 700

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

CANNON-Fenske Opaque Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
UncalibratedCalibratedLowHigh
9721-E50 9721-F50 25 0.002 0.4 2.0
9721-E53 9721-F53 50 0.004 0.8 4.0
9721-E56 9721-F56 75 0.008 1.6 8.0
9721-E59 9721-F59 100 0.015 3.0 15
9721-E62 9721-F62 150 0.035 7.0 35
9721-E65 9721-F65 200 0.1 20 100
9721-E68 9721-F68 300 0.25 50 250
9721-E71 9721-F71 350 0.5 100 500
9721-E74 9721-F74 400 1.2 240 1200
9721-E77 9721-F77 450 2.5 500 2500
9721-E80 9721-F80 500 8.0 1600 8000
9721-E83 9721-F83 600 20 4000 20000
9721-E86 9721-F86 650 45 9000 45000
9721-E89 9721-F89 700 100 20000 100000