نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

ویسکومتر BS/IP/RF U-Tube

Additional Info

  • مدل: BS/IP/RF U-Tube
  • استاندارد: ASTM D445 , ISO 3104

ویسکومتر BS/IP/RF U-Tube

در سایزهای 1 تا 11

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

 

BS/IP/RF U-Tube Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)
LowHigh
9724-G50 1 0.003 0.6 3.0
9724-G53 2 0.01 2.0 10
9724-G56 3 0.03 6.0 30
9724-G59 4 0.1 20 100
9724-G62 5 0.3 60 300
9724-G65 6 1.0 200 1000
9724-G68 7 3.0 600 3000
9724-G71 8 10 2000 10000
9724-G74 9 30 6000 30000
9724-G77 10 100 20000 100000
9724-G80 11 300 60000 300000