نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

حمام ویسکوزیته کینماتیک

Additional Info

  • مدل: B150V20
  • استاندارد: UNE 400313, ISO 3105, ASTMD 445and2515

جهت تعیین ویسکوزیته درمحدوده دمایی5 الی150 درجه سانتیگراد بادقت 0.1 سانتیگراد دارای 5محفظه جهت قراردادن ویسکومتر های شیشه ای و ظرفیت20 لیتر،

ساخت کمپانیFungilab اسپانیا