نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

حمام ویسکوزیته کینماتیک

Additional Info

  • مدل: B200V20
  • استاندارد: ASTMD 445

جهت تعیین ویسکوزیته درمحدوده دمایی5 الی150 درجه سانتیگراد بادقت0.1 سانتیگراد دارای5 محفظه جهت قراردادن ویسکومتر های شیشه ای و ظرفیت20 لیتر،

ساخت کمپانیFungilab اسپانیا