فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج Rockwell

Additional Info

  • مدل: Equotip 550 Portable Rockwell
  • استاندارد: DIN 50157

سختی سنج Rockwell

سختی سنج Rockwell جهت آزمایش بر روی قطعات حساس به خش، .جلا داده شده و نازک

دارای صفحه نمایش لمسی با ویژگی های نرم افزاری پیشرفته و توابع تجزیه و تحلیل
ترکیب شده با Leeb و UCI

Native Scale

µm, µinch

Measuring Range

0 - 100 µm; 19 - 70 HRC; 35 - 1‘000 HV

Measuring Accuracy

± 0.8 µm; ~ ± 1.0 HRC

Available Scales

HB, HV, HRA, HRB, HRC, R15N, HR15T, HMMRC, MPA

Available Probes

Portable Rockwell (50N)

Combination With Other Methods

Leeb, UCI

Average Roughness Ra (µm / µinch)

2 / 80

Minimum Mass (kg / lbs)

No requirement

Minimum Thickness (mm / inch)

10 x indendation depth

ساخت کمپانی Proceq سوئیس