فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج Leeb

Additional Info

  • مدل: Equotip Piccolo / Bambino 2
  • استاندارد: ASTM A 956, ASTM E 140, ASTM A 370, ISO 16859, DIN 50156, GB/T 17394, JB/T 9378

سختی سنج Leeb

تستر سختی Leeb به طور کاملا یکپارچه و دستی با بدنه ای قوی، ایده آل برای تست سریع سختی

پروب DL اختیاری برای فضاهای محدود و سطوح محصور

با قابلیت انتقال داده ها به کامپیوتر

Native Scale

HL

Measuring Range

150 – 950 HL

Measuring Accuracy

± 4 HL (0.5% at 800 HL)

Available Scales

HB, HV, HRB, HRC, HS, MPA (Equotip Piccolo 2 only)

Available Probes

Leeb D / DL

Combination With Other Methods

 

Average Roughness Ra (µm / µinch)

2 / 80

Minimum Mass (kg / lbs)

0.05 / 0.2

Minimum Thickness (mm / inch)

3 / 0.12

ساخت کمپانی Proceq سوئیس