فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه التراسونیک جوش 100 PA

Additional Info

  • مدل: Proceq Flaw Detector 100 PA 16:16 / PA 16:64
  • استاندارد: EN 12668-1, ISO 18563-1

دستگاه التراسونیک جوش 100 PA

ارتقاء به Proceq Defect Detector 100 PA 16:16 طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی را جهت تنظیم، اجرا و تجزیه و تحلیل با استفاده از راهنماهای کاربر را فراهم می کند
ارتقاء به Proceq Defact Detector 100 PA 16:64 حتی انعطاف پذیری بیشتری در تنظیمات را فراهم می کند.با قابلیت انجام L-scans در نقشه برداری خوردگی و هنگام آزمایش یکپارچگی پنل های کامپوزیت بزرگ

Pulse Voltage

UT/TOFD: -100 to -450 V (in steps of 10 V) PA: -25 to -75 V (in steps of 5 V)

PRF

UT/TOFD: 1 to 1500 Hz PA: 1 to 5000 Hz

Gain Range

UT/TOFD: 100 dB (0.1 dB steps) PA: 76 dB (0.1 dB steps)

Bandwidth

UT/TOFD: 200 kHz to 22 MHz PA: 200 kHz to 14 MHz

ساخت کمپانی Proceq سوئیس