فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج برینل دیجیتال

Additional Info

  • مدل: NOVOTEST TB-B-C
  • استاندارد: -

دستگاه سختی سنج برنیل دیجیتال

جهت اندازه گیری مقدار سختی در ۱۰ مقیاس متفاوت

دارای ست میکروسکوپ های اندازه گیری، گوی آلیاژ سخت ۵/۵ و ۱۰ میلی متری، ۳ عدد بلوک کالیبره شده با سختی متفاوت، میز تست بزگ،‌ متوسط و Vشکل

ساخت کمپانی NOVOTEST اکراین