فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج برینل دیجیتال

Additional Info

  • مدل: NOVOTEST TB-B-CM
  • استاندارد: ISO 6506-2, ASTM E10

سختی سنج برینل دیجیتال

جهت اندازه گیری مقدار سختی در فلزات غیر آهنی، آلیاژها، بتن و ...

دارای ست میکروسکپ های اندازه گیری، گوی آلیاژ سخت 2/۵،‌ ۵/۵ و ۱۰ میلی متری، ۳ عدد بلوک کالیبره شده با سختی متفاوت، میز تست بزگ،‌متوسط و Vشکل

ساخت کمپانی NOVOTEST اکراین