فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج ویکر دیجیتال

Additional Info

  • مدل: NOVOTEST TB-MCV-10
  • استاندارد: -

سختی سنج ویکر دیجیتال

جهت اندازه گیری سختی در اجسام کوچک و نازک، فولاد ، فلزات غیر آهنی، سطوح کربنیزه شده با دو مقیاس HV و HK

دارای لنزهای 20x و 10x،‌ ۲ عدد عدسی اندازه گیری دیجیتال 10x،‌ میزهای تست بزرگ،متوسط و Vشکل

ساخت کمپانی NOVOTEST اکراین