فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه یخ خشک ساز

Additional Info

  • مدل: H050
  • استاندارد: -

دستگاه یخ خشک ساز جهت اتصال به بطري CO2 مايع و توليد 100gورقه يخ خشك با قطر75mmو ضخامت 25mm ،جهت توليد فوري يخ خشك(CO2 جامد) مورد نياز براي كاهش دما به -80ºC ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا