فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه سوراخ کن

Additional Info

  • مدل: H057
  • استاندارد: -

دستگاه سوراخ کن شامل پيستون و قاب ، جهت ایجاد شكاف درميله هاي آزمایش ضربه اي در آزمايشات خاصیت ارتجاعی ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا