فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمايش ضربه پاندولی چارپی

Additional Info

  • مدل: H060N
  • استاندارد: EN ISO 148-1, EURONORM 7-55, ISO TC/7, UNI 4714, UNI 4431 ,ASTM E23, BS 131

دستگاه آزمايش ضربه پاندولی چارپی با انرژی ضربه ای 300 ژول ،دقت 2 ژول، زاويه سقوط 140º، سرعت ضربه5,187m/s ، مجهزبه قاب چدنی، چکش پاندولی،ترمز چکش، نمونه چارپي، داراي تيغه برش ، جهت آزمایش نمونه چارپي براي كنترل انرژی جذب شده درحين ضربه و تعيين مقاومت ضربه اي مصالح ، طبق استانداردUNI,ASTM/ EN10045-1 BS 131/ UNI ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا