فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه خمش سرد میلگرد

Additional Info

  • مدل: H065N
  • استاندارد: D.M. 09-2005, ASTM A615M, ASTM A615 ,EN ISO 15630-1, UNI EN 10080, EN ISO 7438

دستگاه خمش سرد میلگرد ماكزيمم بارگذاری پيستون 16.000kg، ماكزيمم حركت پيستون550mm ، قابليت پذيرش ميله هايي با حداكثر قطر 32mm، شامل فريم دندانه دار، محفظه هيدروليكي داراي تنظيم كننده سرعت پيستون ، دريچه كنترل جهت ، دريچه ماكزيمم فشار، گيج كنترل، دو غلتك با قطرهاي50,100mm، جهت خم کردن میلگرد تا زاويه 180ºيا 90 ºو راست نمودن آن حداقل به میزانº 20 ، برق سه فازبا توان 1500وات، وزن kg 350 ، همراه با سنبه و دستك ، سطح ساده واز جنس Fe B22K براي نمونه مصالح با قطر 5mm و نگهدارنده سنبه با قطر10-12mm ، طبق استانداردASTM A615-89 ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا