فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه یونیترونیک 50 کیلونیوتن فشاري/ كششي

Additional Info

  • مدل: S205-05
  • استاندارد: -

دستگاه یونیترونیک 50 کیلونیوتن فشاري/ كششي اصلاح شده با ظرفیت 25KN ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا