فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه یونیترونیک با ظرفیت 200 کیلونیوتن

Additional Info

  • مدل: S206N
  • استاندارد: -

جهت آزمایش های فشاری، خمشی و کششی دارای نمایشگر لمسی مشخصات فنی: ماکزیمم فضای عمودی ۹۰۰mm بدون صفحات فشاری ماکزیمم فضای عمودی 800mm با صفحات فشاری قطر صفحات فشاری 216mmفاصله بین ستون ها 650mmمحدوه سرعت آزمایش از 0/1 تا 100میلیمتر در دقیقه نرخ بارگذاری از 1 نیوتن بر ثانیه تا 5 کیلونیوتن بر ثانیه دقت جابجایی 0/01 mmساخت کمپانی MATEST ایتالیا