فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه کشش میلگرد یونیورسال همراه با نمایشگر دیجیتالی

جهت آزمایش های خمشی،‌فشاری و کششی بر روی میلگرد ، لاستیک ، پلاستیک ، سیم های برق و ... در قدرت های۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰،   و ۱۰۰ کیلونیوتن

مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری تست نیرو : ۱%-۱۰۰%

دقت تست نیرو: کمتر از ۱%

دقت اندازه گیری جابجایی: ۰/۰۱ میلی متر

دقت تغییر شکل: کمتر از ۱٪

محدوده سرعت: ۱ الی ۲۰۰ ،‌۱ الی ۳۰۰ و ۱ الی ۵۰۰ میلی متر بر دقیقه