فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه کشش میلگرد یونیورسال همراه با سیستم کنترل کامپیوتری

جهت آزمایش های کششی، فشاری و برشی در قدرت های ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلونیوتن

مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری قدرت تست: ۰/۴ ٪ الی ۱۰۰٪ و ۲٪ الی ۱۰۰٪

دقت نیروی تست: کمتر از ۱٪

محدوده سرعت: ۰/۰۱ الی ۵۰۰ ، ۱ الی ۲۰۰ و ۱ الی ۳۰۰ میلی متر بر دقیقه

فضای تست: ۶۰۰ و ۷۰۰ میلی متر

ابعاد: ۶۰۰*۴۲۰*۱۷۵۰ میلی متر،‌ ۸۴۰*۶۰۰*۱۹۵۰ میلی متر و ۷۴۰*۶۰۰*۱۸۵۰ میلی متر

وزن :۲۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم

شرایط محیطی : ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۲۰ الی ۸۰ درصد