فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه کشش میلگرد یونیورسال هیدرولیکی با نمایشگر دیجیتالی

جهت آزمایش های کششی، فشاری و برشی بصورت کنترل دستی و دارای نمایشگر LCD و در قدرت های ۱۰۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ کیلونیوتن

مشخصات فنی:

خطای تست نیرو : کمتر از ۱٪

محدوده اندازه گیری تست نیرو: ۴٪ الی ۱۰۰٪

فضای تست کششی : ۵۵۰ میلی متر

فضای تست فشاری: ۵۰۰ میلی متر