فولاد

جستجوی تجهیزات

دستگاه کشش میلگرد یونیورسال هیدرولیکی سروو کنترل

جهت آزمایش های کششی، فشاری و برشی و مورد استفاده برای فولاد و اهن آلات با قدرت های ۱۰۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ کیلونیوتن

مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری: ۲٪ الی ۱۰۰٪

درصد خطای تست: ۱٪