قیر

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر ديجيتال اتوماتيك

Additional Info

  • مدل: B 056-02KIT
  • استاندارد: CNR N. 24, NLT 124, UNE 7013, UNI 4162, AASHTO T49, NF T66-004, ASTM D5, EN 1426, BS 2000

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیرديجيتال اتوماتيك

شامل وسيله تنظيم عمودي ميكرومتري، داراي كنترلر مغناطيسي با تايمر ديجيتال قابل برنامه ريزي ،نمايشگرLCD5 رقمي ، ست صفركننده در هر موقعيت ، ست وزنه هاي 50g و100g ، سوزن نفوذ ، ظرف نمونه با قطر 55× 35mm و70× 45mm، جهت تعيين رواني نمونه های قيري تحت شرايط ثابت بار، زمان ودما

ساخت كمپاني Matest ايتاليا