قیر

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال(فلش پوینت) Open

Additional Info

  • مدل: B093 KIT
  • استاندارد: ASTM D3143, ASTM D1310

دستگاه تعیین نقطه اشتعال (فلش پوینت) با سيستم باز

داراي حمام آب، هيتربا ترمورگولاتور، ترمومتر ASTM 9C(-5~+110°C) و ترمومترASTM57C(-20~+-*+°C) با توان 600W جهت تعيين نقطه اشتعال مواد اشتعال پذير فرار در دماي بين 0~175ºF (بجز نفت كوره)

ساخت كمپاني Matest ايتاليا