قیر

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعيين پایداری ذخيره آب در امولسيون قير شامل منبع ولتاژ 12V با جریان ثابت ، الكترود استوانه اي ، پايه ، گيره و مخزن از جنس استنلس استیل با ظرفيت 500ml طبق استاندارد XP T66-022

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ويسكومترديجيتال"سيبولت" داراي دوروزنه قابل تعويض " فیورل"و"يونيورسال"، حمامروغن، هيتربرقي با ترمورگولاتور ديجيتال، همزن، كويلسرمايي ، بالن ويسكوزيته ،دو تيوپ و مجهز به ترموستات ايمني دوگانه جهت تعيين ويسكوزيته محصولات نفتي دردماي معين بين 70-210 درجه فارنهايتطبق استاندارد ASTM D88-D 244,AASHTO T72,UNE

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ويسكومترديجيتال "سيبولت" داراي دوروزنه قابل تعويض " فیورل"و"يونيورسال"، حمامروغن، هيتربرقي با ترمورگولاتور ديجيتال، همزن، كويلسرمايي ، بالن ويسكوزيته و مجهز به ترموستات ايمني دوگانه جهت تعيين ويسكوزيته مواد قیری دردماي معين بين 70-210 درجه فارنهايت طبق استانداردASTM D88,AASHTO T72,UNE ،

ساخت كمپانيMatest ايتاليا

دستگاه “Fraass” شامل وسیله خمش با دو لوله رزيني هم مركز و شيبدار، گيره ، سيستم خمش با دسته ، وسيله خنك كننده با 3 ظرف ، پليت فلزي مخصوص و ترمومتر IP 42C ، جهت تعيين نقطه شکست قير جامد و نيمه جامد ، طبق استانداردN12593

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

آون دوار لايه نازك قير،داراي ترموستات ديجيتال دقيق، ترمومتركنترل ASTM 13C، دستگاه تهويه، ترموستات ایمنی دوگانه ، ست ظروفشيشهاي باابعاد64× 140mm(قطر)،توان1300وات جهت اندازه گيري تاثير هوا و گرما بر روي لايه متحرك مصالح نيمه جامد قیری طبق استانداردهاي ASTM,AASHTO,CNR

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

دستگاه ديجيتال تعيين نقطه اشتعال "پنسكي _مارتن"

داراي همزن، حفاظ ايمني در برابر تابش، حمام چدني، هيتر برقي با ترمورگولاتور ديجيتال، ترمومتر ASTM 9C با محدوده -5~+110°Cو دقت 0.5ºC وترمومتر ASTM 10Cبا محدوده +90~+370°Cودقت 2ºC، توان 600W

جهت تعيين نقطه اشتعال محصولات نفتي با آزمايش سيستم بسته با نقطه اشتعالºc40-360

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

دستگاه تعیین نقطه اشتعال (فلش پوینت) با سيستم باز

داراي حمام آب، هيتربا ترمورگولاتور، ترمومتر ASTM 9C(-5~+110°C) و ترمومترASTM57C(-20~+-*+°C) با توان 600W جهت تعيين نقطه اشتعال مواد اشتعال پذير فرار در دماي بين 0~175ºF (بجز نفت كوره)

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

دستگاه تعیین نقطه اشتعال (فلش پوینت) با سيستم بسته

داراي حمام آب، هيتر با ترمورگولاتور، ترمومترASTM 9C(-5~+110°C) و ترمومتر ASTM 57C (-20~+50°C)با توان 600W جهت آزمايش مواد اشتعال پذير فرار در دماي بين 0~175ºF (بجز نفت كوره) ،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

دستگاه آزمايش نقطه احتراق واشتعال كليولند

داراي جام برنجي، ترمومترIP 28C(ASTM 11C) با محدوده-6~ +400°C، هيتر برقي با ترموگولاتور ، جهت اندازه گیری نقطه اشتعال محصولات روغنی و نفتی ،

همراه با وسیله اشتعال گازي مدل B 086-02 ،

ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیرديجيتال اتوماتيك

شامل وسيله تنظيم عمودي ميكرومتري، داراي كنترلر مغناطيسي با تايمر ديجيتال قابل برنامه ريزي ،نمايشگرLCD5 رقمي ، ست صفركننده در هر موقعيت ، ست وزنه هاي 50g و100g ، سوزن نفوذ ، ظرف نمونه با قطر 55× 35mm و70× 45mm، جهت تعيين رواني نمونه های قيري تحت شرايط ثابت بار، زمان ودما

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

صفحه1 از5