قیر

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

دستگاه تعیین کربن باقی مانده

جهت تعیین میزان مقدار کربن باقی مانده پس از تبخیر و تجزیه پس از حرارت نفت

گاز مایع گرم شده توسط لامپ Meker با شیر ایمنی. بلوک حلقه ایزوله، سه پایه فلزی دارنده با مثلث نیکروم، دودکش فولادی ضد زنگ

ساخت کمپانی SDM ایتالیا

جهت تعیین اکتان بنزین ، ستان دیزل و دمای انجماد و نوع سوخت دیزلی

مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری اکتان: ۴۰ الی ۱۲۵

خطای اندازه گیری: ۰/۵

مدت زمان اندازه گیری: ۱ الی ۵ ثانیه

طول عمر تجهیزات : ۶ سال

ابعاد: ۴۰*۲۱۰*۱۰۰ میلی متر

وزنک ۸۵۰ گرم

ساخت کمپانی Shatox روسیه

جهت تعیین اکتان بنزین ، ستان دیزل ، دمای انجماد و نوع سوخت دیزلی و اندازه گیری رسانایی

مشخصات فنی :

محدوده اندازه گیری میزان اکتان: ۴۰ الی ۱۲۰

خطای اندازه گیری: ۰/۵

محدوده اندازه گیری میزان ستان: ۲۰ الی ۱۰۰

محدوده اندازه گیری میزان خلوص روغن: ۹۵ درصد

محدوده اندازه گیری رسانایی روغن و سوخت ۱ الی ۵

مدت زمان اندازه گیری : ۱ الی ۵ ثانیه

ابعاد : ۲۵*۲۱۰*۱۰۰ میلی متر

وزن: ۶۸۰ گرم

ساخت کمپانی Shatox روسیه

ویسکومتر Asphalt Institute Vacuum

در سایزهای 25 تا 800R

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

 

Asphalt Institute Vacuum Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg)
Viscosity Range
(poise)
without holderwith holder†Bulb BBulb CBulb DLowHigh
9724-R50 9724-T50 25 2.0 1.0 0.7 42 800
9724-R55 9724-T55 50 8.0 4.0 3.0 180 3200
9724-R60 9724-T60 100 32 16 10 600 12800
9724-R65 9724-T65 200 128 64 40 2400 52000
9724-R70 9724-T70 400R 500 250 160 9600 1400000
9724-R75 9724-T75 800R 2000 1000 640 38000 5800000

ویسکومتر Zeitfuchs Cross-Arm

در سایزهای 1 تا 10

ساخت کمپانی Cannon آمریکا

Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers

Catalog NumberSizeApproximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
without holderswith round metal holders*with rectangular metal holders**LowHigh
StandardUnity FactorStandardUnity FactorStandardUnity Factor
9723-S50 9723-U50 9723-W50 9721-Y50 9724-B50 9724-D50 1 0.003 0.6 2.0
9723-S53 9723-U53 9723-W53 9723-Y53 9724-B53 9724-D53 2 0.01 2.0 10
9723-S56 9723-U56 9723-W56 9723-Y56 9724-B56 9724-D56 3 0.03 6.0 30
9723-S59 9723-U59 9723-W59 9723-Y59 9724-B59 9724-D59 4 0.1 20 100
9723-S62 9723-U62 9723-W62 9723-Y62 9724-B62 9724-D62 5 0.3 60 300
9723-S65 9723-U65 9723-W65 9723-Y65 9724-B65 9724-D65 6 1.0 200 1000
9723-S68 9723-U68 9723-W68 9723-Y68 9724-B68 9724-D68 7 3.0 600 3000
9723-S71 9723-U71 9723-W71 9723-Y71 9724-B71 9724-D71 8 10 2000 10000
9723-S74 9723-U74 9723-W74 9723-Y74 9724-B74 9724-D74 9 30 6000 30000
9723-S77 9723-U77 9723-W77 9723-Y77 9724-B77 9724-D77 10 100 20000 100000

اسپیندل

ارديبهشت 10th, 1395

اسپیندل SC4

جهت آزمایش نمونه ها در ترموسل

در سایزهای 21 - 27 - 28- 29

ساخت کمپانی Brookfield آمریکا

نرم افزار Rheocalc T

ارديبهشت 10th, 1395

نرم افزار Rheocalc T

ساخت کمپانی Brookfield آمریکا

مایع کالیبراسیون ویسکوزیته

ساخت کمپانی Brookfield آمریکا

پیکنومتر استوانه هوبارد - کارمیک

با ظرفیت 24 میلی لیتر

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر اتوماتیک

جهت تعیین میزان نفوذپذیری قیر و فرآورده های نفتی، با محدوده اندازه گیری 50 میلی متر و دقت 0.01 میلی متر،

دارای کنترل پنل و سیستم مغناطیسی، سوزن استاندارد نفوذ، کابل، سی دی نرم افزار، لامپ LED، ذره بین،  وزنه 50 و 100 گرمی، پیمانه برنجی

ساخت کمپانی Normalab فرانسه

صفحه1 از2