مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي

Additional Info

  • مدل: A059-01KIT
  • استاندارد: EN 932-5, ISO 3310-1

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي با قابليت نگهداري 10الك با قطر200mm و “ 8 جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق در مصالح ريزدانه همراه باصفحه كنترل ديجيتالي با قابلیت تنظیم شدت لرزه و تایمر0-999 دقیقه ای ،ساخت کمپانیMatest ایتالیا