مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي

Additional Info

  • مدل: A059-02 KIT
  • استاندارد: EN 932-5, ISO 3310-1

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي با قابليت نگهداري 10الك با قطرهاي”-12” 8 200-250-300-315mm جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق درمصالح ريزدانه همراه با صفحه كنترل ديجيتالي با قابليت تنظيم شدت لرزه، تايمر0-999 دقيقه اي، ساخت کمپانی Matest ایتالیا