مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شيكر الك با ظرفيت بالا

Additional Info

  • مدل: A061N
  • استاندارد: EN 932-5, ISO 3310-1

شيكر الك با ظرفيت بالا جهت دانه بندي مقادير زياد مصالح با ظرفیت 30 ليتر (60-70kg) نمونه و قابليت نگهداشتن شش سيني توري بصورت همزمان ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا