مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه برش مغزه

Additional Info

  • مدل: C348N
  • استاندارد: -

دستگاه برش نمونه با قابليت پذيرش تيغه هايي با حداكثر قطر350mm ، ارتفاع برش mm 110 ، قابليت  تطبيق تيغه براي برش هايº 45 ، سرعت چرخش تيغه rpm 2800 ، توان HP 3 ، ابعاد ميز لغزشي 500×450mm ، همراه با تيغه الماسه با قطر 350mm ،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا