مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمايش بار نقطه اي ديجيتالي

Additional Info

  • مدل: A125
  • استاندارد: ISRM, ASTM D5731

دستگاه آزمايش بار نقطه اي ديجيتالي (شاخص مقاومت سنگ)

شامل قاب بارگذاری جهت اعمال بار تا حداكثر55KN ، با قابليت پذيرش نمونه هاي با قطر حداكثر"(101.6mm)4، دارای جک هیدرولیک دستی ترانسديوسر فشار با نمايشگر در محدوده 0-56KN ، رزولوشن 0.001KN،دقت +/-1%جهت تعيين مقادير مقاومت يك نمونه سنگي در آزمايشگاه و محل پروژه، داراي جعبه حمل، عينك ايمني طبق استاندارد  ASTM D5731،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا