مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمايش دوام سنگ

Additional Info

  • مدل: A130
  • استاندارد: ASTM D4644

دستگاه آزمايش دوام سنگ  داراي دو غلتك توري با قطر140mm ،طول100mmو روزنه های 2mm، مخزن و قابليت پذيرش دوغلطك اضافي ، جهت تخمين دوام سنگ در برابر سستي و فروپاشي در اثر هوازدگي طبق استاندارد ASTM D4644 ساخت كمپاني Matest ايتاليا