مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

چكش اشمیت آنالوگ سنگ

Additional Info

  • مدل: C381
  • استاندارد: ASTM D5873

چكش اشمیت آنالوگ سنگ

جهت آزمايش طبقه بندي هسته سنگي با قطر 54.7 میلی متر

ساخت كمپاني Matest ايتاليا