مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

تجهيزات ميكرو كرينگ

Additional Info

  • مدل: C377
  • استاندارد: UNI 10766

تجهيزات ميكرو كرينگ مدل C377 شامل مته برقی 230 V 1F 50Hz ، سرمته الماسي اشباع شده جهت مغزه هاي با قطر 28 ×100mm ، سرمته الماسي اشباع شده جهت مغزه هاي با قطر 28 ×200mm ، 2 گازانبر قفلی، ست ملزومات شامل گيره ، سرمته ، آچار ، پيچ و جعبه حمل ، جهت بيرون كشيدن نمونه مغزه كوچك از سازه هاي بتني ، طبق استاندارد UNI 10766 

ساخت كمپاني Matest ايتاليا