مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه ساب زنی

Additional Info

  • مدل: C298
  • استاندارد: ASTM D4543 , EN 12390-2 , UNI 6132

دستگاه ساب زني

بادقت 0.05mm، جهت ساب و پولیش نمونه های مکعبی و سیلندری بتن ، مصالح سنگی ، سنگ طبیعی و... شامل سطح پايه با ابعاد 775×280mm، چرخ ساب زني با قطر 350mm ، مينيمم عرض دهانه عمودي 70mm و ماكزيمم عرض 350mm ، داراي مخزن ته نشين سازي و جمع آوري آب ، موتور پمپ برقی ، کارتر ضدآب بزرگ ،8 گلوله ساینده
ساخت كمپانيMatest ايتاليا