مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

لوپ دستی زمین شناسی

Additional Info

  • مدل: -
  • استاندارد: -

لوپ دستی زمین شناسی

لوپ دستی نوعی ذره ‌بین است که در بررسی خصوصیات اولیه ظاهری سنگ ‌ها در زمین شناسی قرار می گیرد لوپ همچنین در جواهر سازی نیز مورد استفاده می باشد. این وسیله در بیشترموارد به جواهر شناسان نیز در تشخیص ابتدایی‌ و ظاهری سنگ ‌های قیمتی کمک می ‌کند.

لوپ های دستی زمین شناسی در بزرگنمایی های مختلف 10X , 20X , 30X , 40X قابل ارائه می باشد.