مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

کمپاس کلارک (قطب نمای کلارک)

Additional Info

  • مدل: -
  • استاندارد: -

کمپاس کلارک (قطب نمای کلارک)

قطب نما و شيب سنج دستي کلارک به همراه کیف حمل چرمی