مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

استریوسکوپ رومیزی آئینه دار

Additional Info

  • مدل: -
  • استاندارد: -

استریوسکوپ رومیزی آئینه دار

– با آئینه استاندارد مواج 10×10

– لنز عدسی چشمی 1.2X

– میدان دید فعال 210×170×590mm

– درصد پوشش تصاویر 60%

– جنس بدنه ABS

– به همراه پارالکس طلقی

– وزن 1.5kg