مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شیکر الک برقی

Additional Info

  • مدل: 01.060
  • استاندارد: -

شیکر الک برقی

جهت استفاده با فریم های ۸ و ۱۲ اینچ، دارای تایمر جهت کنترل زمان، با ظرفیت قرار دادن ۱۱ الک با قطر ۸ اینچ و ۸ الک با قطر ۱۲ اینچ، رنگ بدنه الکتروستاتیک

ساخت کمپانی ATP