مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

آزمایش میکرو-دوال

Additional Info

  • مدل: A077
  • استاندارد: CNR N. 109, UNE 83115, NF P18-576, NF P18-572, EN 13450, EN 1097-1

دستگاه آزمايش ميكرو-دوال داراي شمارشگر ديجيتالي اتوماتيك، جهت تعيين مقاومت و كيفيت سنگدانه¬ها به روش سايش، قابليت مونتاژ با سليندرهايي در ابعاد متفاوت، طبق استاندارد1097-1 EN

ساخت کمپانیMatest ایتالیا