مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

چکش اشمیت

مهر 02rd, 1395

چكش اشميت آنالوگ بتن

جهت انجام آزمايشات غير مخرب در سازه هاي بتني

با انرژی ضربه اي Nm) يا (2.207J0.225mkg ، مناسب براي سازه هاي بتني با مقاومت N/m210 – 70 ،داراي فريم آلومينيومي ، چارت منحني كاليبراسيون به N/mm2 (Mpa) ، سنگ ساينده و جعبه حمل

ساخت كمپاني Matest ايتاليا

چکش اشمیت دیجیتال

ارديبهشت 03nd, 1395

چکش اشمیت دیجیتال

جهت تخمین مقاومت فشاری بتن

2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

10 to 70 N/mm2 (1'450 to 10'152 psi)

ساخت کمپانی Proceq سوییس

چکش اشمیت اورجینال

ارديبهشت 03nd, 1395

چکش اشمیت اورجینال

جهت تخمین مقاومت فشاری بتن

2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

10 to 70 N/mm2 (1'450 to 10'152 psi)

ساخت کمپانی Proceq سوییس

چکش اشمیت سیلور

فروردين 06th, 1395

چکش اشمیت بتن

جهت تخمین مقاومت فشاری بتن

2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

10 to 100 N/mm2 (1'450 to 14'500 psi)

L-hammer with optional mushroom plunger: 5 to 10 MPa (725 to 1'450 psi) 10 to 100 N/mm2 (1'450 to 14'500 psi)

ساخت کمپانی Proceq سوئیس

صفحه2 از2