مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شيكر الك برقي

خرداد 07th, 1396

شيكر الك برقي با قابليت نگهداري 8 الك با قطر200mm یا 7 الک با قطر 300mm و قابل استفاده برای الک هایی با قطر200-250-300-315mm ، دارای تایمر 0-60 دقیقه ای جهت دانه بندي خاك ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

شيكر الك با ظرفيت بالا جهت دانه بندي مقادير زياد مصالح با ظرفیت 30 ليتر (60-70kg) نمونه و قابليت نگهداشتن شش سيني توري بصورت همزمان ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي با قابليت نگهداري 10الك با قطرهاي”-12” 8 200-250-300-315mm جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق درمصالح ريزدانه همراه با صفحه كنترل ديجيتالي با قابليت تنظيم شدت لرزه، تايمر0-999 دقيقه اي، ساخت کمپانی Matest ایتالیا