خاک

جستجوی تجهیزات

ست ازمایش CBR کارگاهی (در محل)

Additional Info

  • مدل: S220 KIT
  • استاندارد: BS 1377-9, ASTM D4429, CNR UNI 10009, NF, BS 1924:2

ست ازمایش CBR کارگاهی (در محل) جهت تعیین ظرفیت تحمل خاک های جاده سازی، شامل جک مکانیکی با ظرفیت 50 KN ، رینگ نیرو با ظرفیت 40 KN ،پیستون نفوذ CBR، گیج عقربه ای 25×0.01mm ،نگهدارنده گیج عقربه ای، میله مبنا، وزنه، میله های الحاقی، دارای جعبه چوبی قابل حمل ، طبق استاندارد BS 1377,192:2/ ASTM D4429/ CNR UNI 10009/NF ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا