خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمایش CBR دیجیتال کامپیوتری

Additional Info

  • مدل: S216 KIT
  • استاندارد: -

دستگاه آزمایش CBR دیجیتال کامپیوتری با سرعت 1.27mm/min ، شامل فریم برقی CBR، نیروسنج الکتریکی با ظرفیت 50 KN،ترانسدیوسر جابجایی با کورسmm 50،سیستم نمایشگر دیجیتال کامپیوتری چند کاناله ( (Datatronic5، طبق استاندارد ASTM ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا