خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین سطح آب با کابل 50m

Additional Info

  • مدل: S061
  • استاندارد: -

دستگاه تعیین سطح آب با کابل 50m جهت اندازه گیری سطح آب در چاه های گمانه و هرگونه سازه زیرزمینی باز ، کار با باتری ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا