خاک

جستجوی تجهیزات

نفوذ سنج مخروطی دینامیک ((DCP

Additional Info

  • مدل: S051
  • استاندارد: ASTM D 6951-03

نفوذ سنج مخروطی دینامیک ((DCP جهت ارزیابی سریع و درجای مقاومت لایه های سنگفرش جاده، شامل چکش لغزشی سقوط آزاد به وزن 8kg،سندان ضربه ای با میله گرداننده ،میله نفوذ مخروطی با زاویه رأس60° و قطر 20mm،آچار و ملزومات، جعبه حمل چوبی، ساخت کمپانی Matest ایتالیا